Reklamationsvillkor och ångerrätt

 

Reklamation

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund alltid kontakta Casalo:s reklamationsavdelning via e-post info@casalo.se Skadat emballage samt skadade varor ska dokumenteras med bilder.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Casalo skall kunden först ha erhållit ett RN-returnummer. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Casalo bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt reklamationsärende. Hos Casalo har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Casalo förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Casalo står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods. Casalo ger anvisning om hur produkten ska sändas i retur och vi ersätter inte frakter som har gjorts på eget initiativ utan att kontakta oss för instruktioner.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Casalo förslagsvis via e-post på info@casalo.se  Märk e-mailet:s ämne med ”Ångerrätt”.

Vid produkter som är specialtillverkade eller inköpta för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Casalo kontaktas inom skälig tid för information om ersättning. Transportskador ska styrkas med dokumentation t.ex. bild på skadat emballage. Om paketet har levererats av kurir så ska anmälan om emballageskador lämnas direkt till kuriren vid mottagandet.

Vid återköp där du åberopar ångerrätt ska du som kund ersätta Casalo:s fraktkostnader till dig. Du står även för fraktavgifter av returen till Casalo samt ev fraktkostnader som vid köpet gick som fraktfritt om ordern överskred 500kr inkl. moms och som inte gör det längre efter att returen är gjord.

Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där ska Casalo återbetala ordersumman minus ev fraktkostnader utan dröjsmål och senast inom 20 dagar efter godset har ankommit.

 

Returadress:

Gods som ska returneras ska skickas till följande adress:

CASALO GROUP AB
Att:
Gamla Borrebackevägen 57
218 74 Tygelsjö

Tel: 040-300 115

Märk din försändelse och skicka med dokumentation enligt anvisning.

 

CASALO GROUP AB
Org. Nr. 556778-4037

 

Försäljningsvillkor